2020.02.03

Dofinansowanie na zakup samochodu elektrycznego – jak je uzyskać?

5 listopada 2019 roku Minister Energii oraz Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju podpisali rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania wsparcia zakupu nowych samochodów ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.

Na jego mocy osoby fizyczne będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości 3 procent ceny zakupu pojazdu elektrycznego lub pojazdu napędzanego wodorem. Założona została również maksymalna kwota wsparcia – dla pojazdu elektrycznego nie będzie mogła być wyższa niż 37 500 zł, natomiast dla pojazdu napędzanego wodorem nie może przekroczyć 90 000 zł.

Jak uzyskać zwrot części kosztów?

Właściciel może złożyć wniosek o dopłatę dopiero po zakupie samochodu, czyli opłaceniu jego pełnej wartości. Wraz z wnioskiem musi złożyć inne niezbędne dokumenty, czyli:

- kopię faktury zakupu wystawioną na osobę fizyczną,

- kopię dowodu rejestracyjnego,

- kopię dokumentu ubezpieczenia OC+AC na rok,

- zobowiązanie do zawarcia ubezpieczenia OC+AC na kolejny rok,

- oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej.

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż dofinansowaniem będzie mógł być objęty jedynie zakup pojazdu elektrycznego, którego wartość nie przekracza 125 000 zł, a w przypadku pojazdu wodorowego 300 000 zł.

Kiedy złożyć wniosek?

Przed zakupem samochodu elektrycznego upewnij się, czy obecnie prowadzony jest nabór wniosków. Właściciele pojazdów, którzy zbyt wcześnie kupią nowy samochód lub zrobią to po zakończeniu naboru, niestety nie będą mogli liczyć na wsparcie ze strony państwa.

Dofinansowanie będzie udzielane do momentu wyczerpania założonych na ten cel środków finansowych.

Zapisz się do newslettera

Bądź z nami o krok przed innymi!
Wszystko o elektromobilności - zapisz się do naszego newslettera, aby być zawsze na bieżąco.